ROLAND PLUUT

OVER ROLAND PLUUT

Roland is een waar direct marketing fenomeen. Hij startte in 1990 bij de ANWB, vervolgde zijn loopbaan bij Unicef en begon in 1995 voor zichzelf met marketing organisatie Maxi Delta. ‘Ik pak op wat ik tegenkom’ aldus Roland.

Persoonlijk

Roland werd in mei 1960 geboren en is afkomstig uit Den Haag. Hij is getrouwd en heeft vier kinderen, waarvan twee pleegkinderen afkomstig uit China. Alle kinderen studeren of hebben gestudeerd, dat is in veel Chinese gezinnen ook erg belangrijk. Tevens hebben ze allemaal de mogelijkheid gekregen om ervaring op te doen binnen het bedrijf, Maxi Delta. Ze hebben inkoop gedaan en onderhandelingen met bedrijven op meerdere continenten.

ANWB

Toen Roland in de jaren ‘90 werkzaam was bij de ANWB, was zijn doel om direct marketing binnen de organisatie als aparte afdeling op de kaart te zetten. Pluut zag dat de direct marketing als apart distributiekanaal gezien kon worden. Na drie jaar had Pluut zijn doel bereikt en stond de afdeling op zichzelf. Daarna stapte hij over naar Unicef.

Unicef

Unicef was een hele leuke club van een kleine zestig mensen. Voor Unicef zat hij vaak in het buitenland, voornamelijk in Zwitserland. Daar richtte hij zich met name op de internationale uitwisseling voor verbetering van de fondsenwerving. In Nederland spitste hij zich toe op de direct marketing. Hij bouwde en ontwikkelde databanken voor de organisatie. Ook hield hij zich bezig met de opzet van campagnes op tv en zat hij in de ondernemingsraad.

Tijdens zijn periode bij Unicef had Roland tevens de fondsenwervers verenigd om gezamenlijk inkoop te gaan doen op de porti. Voorheen kochten ze allemaal apart in en waren ze elkaars concurrenten. Roland is destijds als vrijwilliger bij het Direct marketing instituut Nederland gegaan. Daar heeft hij vervolgens de vakgroep fondsenwerving vormgegeven, Herbert Haaij. Ze brachten alle partijen bij elkaar om gezamenlijk een volumecontract te sluiten. Zo spaarden alle charitatieve instellingen geld uit.

Maxi Delta

In 1995 startte Roland Maxi Delta op, een bedrijf dat zich enkel bezig houdt met marketing. Maxi Delta begon met de Chinahandel, omdat ze inmiddels een netwerk in China hadden. Ze verkochten onder andere kalenders en kerstgeschenken aan restaurants. Toen Roland fulltime bij Maxi Delta ging werken, kwam daar marketingadvies bij. Roland heeft een adviserende rol en geeft advies aan verschillende organisaties en goede doelen. Het advies ziet toe op de herinrichting van de fondsenwerving en de omgang van gegevens van donateurs en klanten. Zijn focus heeft altijd sterk gelegen op analyse.

Save the children

Gedurende de periode was Roland tevens werkzaam voor de organisatie Save the Children. Hiervan was Prinses Juliana voorvrouwe. Roland verrichte verschillende werkzaamheden voor Save the Children. Hij leidde verschillende acties en campagnes, waaronder een zeer belangrijke campagne in Afrika.

Nationaal Fonds ‘Het Gehandicapte Kind’ – STINAFO

Naast bovenstaande werkzaamheden was Roland ook meerder jaren werkzaam voor de Stichting Nationaal Fonds ‘Het Gehandicapte Kind’. Deze stichting maakt zich hard voor kinderen met een handicap of met een chronische ziekte, vanwege het feit dat deze kinderen vaak niet de hulp die ze behoeven.

The Optimist

In 2015 heeft Roland de uitgeverij ‘The Optimist’ overgenomen. Deze uitgeverij bracht twee verschillende tijdschriften uit. Hij voerde voor beide magazines diverse formulewijzigingen door. Hij zorgde er bijvoorbeeld voor dat een van de tijdschriften ook in het Nederlands werd uitgegeven. Verder verhoogde hij de uitgavefrequentie en introduceerde webinars.

Pruimenbloesemprijs

Op 3 februari jl.. ontving Roland de eervolle pruimenbloesemprijs. Deze wordt sinds 2009 uitgereikt aan mensen die zich verdienstelijk maken voor de acupunctuur. Dit jaar is de prijs voor de vierde keer uitgereikt.

Roland is als vrijwilliger verbonden aan de Nederlandse Patiënten Vereniging voor Acupunctuur (NPVA) waar hij sinds 2009 de BTW acties heeft vormgegeven en heeft geleid. Hij leidde de lobby en voerde overleg met ministeries en Kamerleden. Met de NPVA ondersteunde hij de acties bij de beroepsverenigingen tegen de belastingdienst inzake de Btw-heffing.

Consumenten Claim

De acties van de NPVA leiden ertoe dat de Btw-heffing die per 1 januari 2013 was ingevoerd werd teruggedraaid. De Belastingdienst moest meer dan 200 miljoen euro aan BTW terugbetalen. Echter, uiteindelijk was deze BTW echter betaald door de mensen die zorg nodig hadden. Toen een ruimhartige compensatieregeling voor deze mensen uitbleef startte Roland samen met ConsumentenClaim de actie om patiënten alsnog te compenseren.

Kenmerkend

De optimistische en tevens volhardende Roland ziet zichzelf niet als een typische leider. Binnen Maxi Delta heeft niemand een vaste taakomschrijving of werktijden. Desondanks weet iedereen wat de bedoeling is. Er is een hoge mate van betrokkenheid en er is een duidelijk gezamenlijk doel.

Als men binnen een organisatie de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen, ontstaat er volgens Roland veel meer voldoening en loyaliteit.
Als er een besluit genomen moet worden of er is een probleem, dan is hij er. Enkel wanneer het nodig is, dan is hij hiërarchisch, daarbuiten leid hij op basis van spontaan overleg.

Dat is weleens lastig voor sommigen. Mensen verwachten dat iemand ze gaat vertellen wat ze moeten doen. Daarentegen vraagt Roland ze; Wat denk je dat je vandaag moet doen? Wat wil je gaan doen? “Het gaat erom, en het leuke is, dat er geen werk blijft liggen.”, aldus Roland.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *